ALCE | Accademia Lingue e Culture Europee

← back to reviews list

April 2019

ALCE is a good school with dedicated and proficient teachers

| Niclas (Sweden)

40 weeks | GI23

ALCE är en bra skola med dedikerade och duktiga lärare. Skolan är seriös och välorganiserad och erbjuder ett tydligt program för studierna. Italienskastudier på ALCE berättigar också till studiemedel från CSN.
Bologna är en vacker och aktiv stad med mycket kultur, god mat och ett rikt uteliv. På skolan har jag lärt känna personer från hela världen och tillsammans har vi utforskat Bologna och italiensk kultur.

ALCE is a good school with dedicated and proficient teachers. The school is serious and well organised and offers a clear program for your studies. Italian studies in ALCE entitles Swedish citizens to study allowance from CSN.
Bologna is a beautiful and active city with a variety of cultural activities to choose from, good food and an active nightlife. In the school, I got to know people from all over the world and together we have explored Bologna and Italian culture.